PRIVATLIVSPOLITIK & COOKIE´S

Denne meddelelse om databeskyttelse er information til dig, fordi vi indsamler oplysninger om dig.

Privatlivspolitik for Sportenrejser.dk (herefter vi)

Vi tager som dataansvarlig din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. Samtidig sikrer vi, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Dataansvarlig for personlige oplysninger

Vi er den dataansvarlige. Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personlige oplysninger. Hvis du har spørgsmål om denne meddelelse om databeskyttelse eller brugen af de indsamlede oplysninger, kan du kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger:

Sportenrejser.dk ApS

Oliefabriksvej 204

2770 Kastrup.

info@sportenrejser.dk

Behandling af persondata

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

Formål med indsamling af personlige oplysninger og juridisk grundlag

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte lovlige forretningsmæssige formål.

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret nedenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi opbevarer dine personlige oplysninger, indtil det ikke længere er relevant for os at opbevare dem og så længe det er i overensstemmelse med dansk lov.

Vi søger for, at dine personlige oplysninger kun indsamles og behandles til følgende formål.

a) at lette leveringen af produkter og/eller tjenester, du har bestilt. Til dette formål indsamler vi navn, e-mail, adresse, telefonnummer, fødselsdag, pasinformationer, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder, køn, interesser og oplysninger om betalingstransaktioner.

b) at give dig mulighed for at deltage i vores konkurrencer eller kampagner. Til dette formål indsamler vi navn, e-mail, adresse, telefonnummer, fødselsdag, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder, køn og interesser.

c) at give dig information om vores produkter og tjenester, vi tilbyder, der ligner dem, du allerede har bestilt eller spurgt om. Til dette formål indsamler vi navn, e- mail, adresse, telefonnummer, fødselsdag, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder, køn og interesser.

d) at give dig besked om ændringer af begivenheder. Til dette formål indsamler vi navn, e-mail, adresse, telefonnummer, fødselsdag, pasinformationer, tilladelse til information om begivenheder, køn, interesser og oplysninger om betalingstransaktioner.

e) at hjælpe os med at forbedre vores webshop, produkter og tjenester. Til dette formål indsamler vi navn, e-mail, adresse, telefonnummer, fødselsdag, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder, køn, interesser og webadfærd.

f) at oprette profiler for at sende dig personligt tilpasset markedsføring. De interesser, der forfølges i forbindelse med profilering, er at opnå en forståelse af dine præferencer, så vi kan personliggøre annoncer og dermed give dig mere relevante tilbud på varer og tjenester. Logikken i den automatiserede behandling i forhold til profilering er statistikker og analyser. Til dette formål indsamler vi navn, e-mail, adresse, telefonnummer, fødselsdag, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder, køn, interesser og webadfærd.

g) at overføre de personlige oplysninger til arrangementsarrangøren – for at opfylde kontrakten. Til dette formål indsamler vi ordredetaljer, navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdag, pasinformationer, tilladelse til information om begivenheder, køn og interesser.

h) at besvare dine spørgsmål eller klager. Til dette formål indsamler vi ordredetaljer, navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdag, pasinformationer, tilladelse til information om begivenheder, køn, interesser og oplysninger om betalingstransaktioner.

Vores juridiske grundlag for behandling er:

a) Dit samtykke.

b) Behandling er nødvendig for udførelsen af en købsaftale, som du er part i;

c) Behandling er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som er pålagt;

d) Behandling er nødvendig med henblik på at vores eller en tredjeparts legitime interesser, og disse interesser tilsidesætter den registrerede persons interesser.

Det er en kontraktlig nødvendighed for os at have diverse persondata for at gennemføre købsaftalen.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata. Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Opdatering af dine persondata

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi beskytter dine persondata

Vi har interne retningslinjer om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og forberedelser, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Overførsel af personlige oplysninger

Vi kan videregive personlige oplysninger til tilknyttede selskaber eller datterselskaber samt professionelle rådgivere i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning.

Vores medarbejdere, agenter, forretningspartnere og leverandører har muligvis adgang til dine personlige oplysninger i et begrænset omfang efter behov med henblik på levering af en tjeneste til os eller for at give dem mulighed for at agere på vores vegne i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse.

Vi forbeholder os ret til at bruge eller videregive oplysninger, som nødvendigt for at overholde love, regler eller juridisk anmodninger, eller for at samarbejde med en retslig undersøgelse.

Overførsel af personoplysninger udføres i overensstemmelse med lovkrav, herunder indgåelse af fyldestgørende databehandlingsaftaler med vores databehandlere for at sikre personoplysninger ikke behandles til andre formål end de klart angivne, og for at sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

Tidsramme for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Cookies

Vi anvender cookies til teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine præferencer og til måling af statistisk, herunder besøg, konverteringer med mere.

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på din computer når du besøger en hjemmeside. Denne tekstfil gemmer information, som kan anvendes næste gang du besøger hjemmesiden. Nogle af disse cookies er nødvendige for, at hjemmesiden kan fungere optimalt. Andre cookies er praktiske for gæsten: de husker dit brugernavn samt f.eks. sprogindstillinger på en sikker måde. Cookies er blandt andet med til at du ikke behøver at indtaste de samme informationer når du besøger hjemmesiden. Derudover er det med til at udfører statistik og måle konverteringer.

For at beskytte dine personlige informationer eller for at forhindre, at information går tabt eller ulovligt videregives til en tredjepart, har vi foretaget de nødvendige organisatoriske og tekniske foranstaltninger.

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan også risikere at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold du ikke kan få adgang til. Cookies kan ikke indeholde virus.

Google Analytics

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle statistik på websitet.

Google Analytics v/Google Inc, som er etableret i USA. De nødvendige garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Læs mere om hvilken type data Google Analytics opsamler, samt hvad de pågældende data bruges til i afsnittet “Personoplysninger”. Data opbevares maksimalt i 2 år og 2 måneder.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Ad Services, Google AdWords m.fl.

De oplysninger som sendes til Google Analytics vil i visse omfang også kunne importeres til/fra Google AdWords. Disse oplysninger vil både omhandle din færden og brug af hjemmesiden med henblik på at måle effektiviteten af annoncering, samt til brug i vores markedsføring.

Læs mere her: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Facebook

Facebook Inc. som er etableret i USA har de fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA. De er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield-lovrammer.

Facebooks pixel indsamler tre typer data:

HTTP-headere – Alt det, der står i HTTP-headere. HTTP-headere er en standardwebprotokol, der som standard sendes mellem en browseranmodning og en server på internettet. HTTP-headere indeholder IP-adresser, oplysninger om webbrowseren, sidelokation, dokument, henviser og brugeragent.

Pixelspecifikke data – Dette omfatter pixel-id og Facebook-cookien.

Valgfrie værdier – Det er muligt at sende yderligere oplysninger om besøg via brugerdefinerede datahændelser. Eksempler på brugerdefinerede datahændelser er henvendelser, sidetype, annonce statistik med flere.

Disse data sendes med henblik på forbedring af hjemmesidens indhold, at vise dig relevante annoncer samt måling og analyse af interaktion med annoncer og vores hjemmeside.

Annonce netværk

Vi benytter os at annonce netværk og får henvisninger fra diverse sites.  Heri er en cookie og en sporingskode der måler statistik og salg med det formål at annonce netværket afregnes en kommission, samt vores anvendelse af remarketing.

Sådan sletter du cookies

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Sådan undgår du cookies

Hvis du ikke ønsker at benytte cookies, kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Dine rettigheder

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os ved hjælp vores kontaktoplysninger.

Har du handlet online, kan du altid logge ind på din onlineprofil på vores hjemmeside og få oplyst alle de informationer der registreret på hjemmesiden.

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan til enhver tid anmode om at få adgang til dine personlige oplysninger og at forkerte oplysninger rettes, slettes eller ændres. Du kan også anmode om begrænsning eller dataportabilitet eller gøre indsigelse imod, at vi behandler dine data, herunder at trække dit samtykke tilbage.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Hvis du har nogen klager over vores behandling af dine personlige oplysninger, kan du kontakte det danske datatilsyn.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker dette.  Registrering af dine data ved køb, er dog nødvendigt for gennemførelsen af den købsaftale du har taget part i.

Uafhængigt af GDPR (Persondataforordningen) gemmes alle transaktionsdata i 5 år i overensstemmelse med den danske regnskabslov.

Du har ret til når som helst at gøre indsigelse imod behandling af personlige oplysninger om dig til direkte markedsføring. Du har altid mulighed for, at afmelde nyhedsbrevet i vores nyhedsbrev email. Dette gøres ved at trykke på ”afmeld nyhedsbrev” – herefter slettes din mail fra systemet. Du kan også sende en mail til os, hvis du ønsker at blive slettet fra nyhedsbrev systemet.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse.